Sanirana divlja deponija

Preuzeta fotografija

U naseljenom mestu Sot u blizini Sotskog jezera Opština Šid sanirala je divlju deponiju. U planu je da se ovde zasade stabla crnog bora, te da se ovakve deponije više ne pojavljuju. Ova akcija, kao i sve koje su joj prethodile, a tiču se uklanjanja divljih deponija, apel su gradjanima da pripaze gde i na koji način odlažu svoj otpad.

Sofija Matić