Danas je u osnovnoj školi ,,Branko Radičević” u Kukujevcima održano sportsko takmičenje učenika trećeg  razred. Ovo takmičenje je održano uz poštovanje svih epidemioloških mera, a cilj takmičenja bio je da najmlađi nauče da nije važno pobediti, već je važno učestvovati.

U Osnovnoj školi ,,Branko Radrčiveć” u Kukujevcima, danas je održano sportsko takmičenje za učenike trećeg  razreda. Učeniike je pripremala njihova učiteljica, a cilj ovog takmičenja je bio da najmlađi nauče da u životu nije važna pobeda, već drugarstvo i međusobna podrška.

Roditelji ovih učenika imali su priliku da, uz poštovanje svih epidemiološki mera, bodre timove. Timovi su simbolično bili podeljeni u tri ekipe, i to u crvenu, plavu i u belu ekipu.

U nameri da deca nauče da je drugarstvo i sloga najvažnija stvar na svetu, oni su ovim malim takmičenjem imali priliku da se na prethodnim časovima likovne kulture zabavljaju i zajedno pripremaju ovo takmičenje.

Deca u školi u največoj meri uče da ocena nije merilo znanja, i da je važno da stiču prijateljstva za ceo život, i da ta prijateljstva redovno neguju. Davno je rečeno da učiti dete znanju ne treba silom, nego igrom.

Bogdana Vukadinović