Poziv za obavljanje stručne prakse

Opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sremska Mitrovica raspisali su Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse za 2021. godinu. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, a najduže do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu. Zahtev za učešće u programu podnosi se preko pisarnice Opštinske uprave Opštine Ruma, ul. Orlovićeva br. 5 na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa sajta Opštine Ruma ili sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Sremska Mitrovica.

Vesna Samardžija