Potražnja za suncokretom

Što se tiče cene suncokreta za ovu nedelju ugovoru su zaključivani po jedinstvenoj ceni od 410€/t (48,20 din /kg) bez PDV-a. Suncokret rod 2021. godine, sa plaćanjem i isporukom u žetvi bio je tražena roba. Tražnja za ovom uljaricom je nastavljena po ovim cenama. Za cene ostalih kultura,podsećanja radi možete biti informisani u našoj redovnoj emisiji Paor.

Aleksandar Krkobabić