Postavljanje saobraćajne signalizacije

Preuzeta fotografija

U opštini Šid su počeli radovi na postavljanju vertikalne i obeležavanju horizontalne signalizacijeu zonama škola na državnim putevima u naseljenim mestim opštine Šid. Radovi obuhvataju jedanaest zona škola u više naseljenih mesta opštine Šid. Radovi se izvode u sklopu Projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima prvog i drugog reda, a uz podršku Opštine Šid i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sofija Matić