Po 50.000 za deset udruženja

Opština Irig objavila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po Konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Irig namenjenih za redovne aktivnosti i programe udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada na teritoriji Opštine Irig u 2021. Godini. Za deset udružnja predloženo je odobrenje po 50.000 dinara, i to za Aktiv žena Irig, Udruženja distrofičara, penzionera, paraplegičara, penzionera rudara, organizaciju slepih i slabovidih, Udruženje žena iz Jaska.

Vesna Samardžija