Telefonska sednica Opštinskog veća

Održana je dvadeset sedma sednica Opštinskog veća Opštine Ruma. Na dnevnom redu našlo se ukupno 8 tačaka. Utvrđen je predlog odluke o davanju saglasnosti za priključenje JP “Komunalac” u Rumi sistemu Regionalne deponije “Srem-Mačva” Sremska Mitrovica, utvrđen je predlog o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Ruma, utvrđena je i Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine. Doneta je i odluka o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 1.200.000,00 dinara. Usvojen je zaključak o prenosu prava svojine bez naknade na opremi-medicinskim aspiratorima Opštoj bolnici “Sremska Mitrovica” i usvojene su molbe za pomoć Martini Horvacanin iz Hrtkovaca i Dragani Sinđic iz Rume.

Sanja Kužet