Pomoć turističkim agencijama (Video)

Grad Sremska Mitrovica najavio je novu meru pomoći privrednicima, ovaj put pomoć će biti usmerena ka turističkim agencijama, a u cilju ublažavanja ekonomskih gubitaka prozrokovanih pandemijom virusa Kovid 19.

Turističko-ugostiteljski sektor jedan je od najpogođenijih pandemijom virusa Kovid 19, nekolicina agencija koje posluju na teritoriji Sremske Mitrovice našle su se u izuzetno lošem položaju, s obzirom da u prethodnom periodu nije bilo turističkih aranžmana. Računi i ostale obaveze su nastavile redovno da pristižu, što je dodatno otežalo opstanak ovih malih privrednika.

Posle dve mere pomoći usmerene ka ugostiteljima, Grad Sremska Mitrovica za naredni period planira da uputi jednokratnu finansijsku pomoć i lokalnim turističkim agencijama. Time se nastavlja briga grada o sektorima koji se suočava sa najvećim problemima u poslovanju prouzrokovanim pandemijom virusa korona.

U Sremskoj Mitrovici, prema podacima lokalne samouprave, trenutno posluje sedam turističkih agencija.

Danka Tufegdžić