Konkurs za javne radove

Opština Ruma i Nacionalna služba za zapošljavanje  Filijala Sremska Mitrovica raspisuju Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini.Javni konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama Opštine i NZS, odnosno na internet stranici Opštine i NZS. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 16.4.2021. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Opštine Ruma na broj telefona 022/478-589 i u Poslovnom centru NZS, ispostava Ruma na broj telefona 022/478-177.

Vesna Samardžija