Komasacija u Divošu (Video)

Na devetoj sednici Skupštine održanoj prošle nedelje većinom odborničkih glasova usvojen je Predlog programa komasacije koji obuhvata atar ukupne površine oko 4.419 hektara. Početak radova na komasaciji očekuje se u narednim mesecima, a završetak 2023. godine.

Komasacija u katastarskoj opštini Šašinci je ušla u poslednju fazu, a sa istim poslovima će se nastaviti i u katastarskoj opštini Divoš. Zahvaljujući komasaciji Divošani će dobiti ukrupljene zemljišne posede, uređenu i jasno definisanu mrežu atarskih puteva, kao i kanala. Katastarska opština Divoš trenutno obuhvata preko 8.000 parcela, a komasacijom taj broj će biti sasvim izvesno prepolovljen.

Iz resorne Gradske uprave ističu da su usvajanjem Programa komasacije i prratećih tačaka na nedavno održanoj sednici gradske skupštine stvoreni preduslovi za početak samog procesa komasacije. U pitanju je posao koji traje nekoliko godina i koji zahteva značajna sredstva.

Proces komasacije katastarske Opštine Divoš obuhvataće 2.103 učesnika, odnosno vlasnika 8.233 parcele ukupne površine 4.419 hektara.

Danka Tufegdžić