Javni oglas

JKP ,,Vodovod Šid”, izdao je oglas za prodaju radne mašine putem usmenog javnog nadmetanja u ponovljenom postupku. Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Direkcije JKP ,,Vodovod” Šid na adresi Svetog Save 40, 13.04.2021. godine sa početkom u 11 časova. Pravo na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica, koja uredno podnesu prijavu. Prijave za javno nadmetanje primaju se do 13.04.2021. godine do 10 časova.

Bohgdana Vukadinović