Preuzeta fotografija

Danas se u mnogim zemljama obeležava 1 april. poznat kao Dan šale. Oni koji baš i nemaju smisla za humor će bar danas pokušati sa jednom šalom da iznenade neku sebi dragu osobu. Na današnji dan ljudi jedni drugima prave bezopasne smicalice i objavljuju lažne novosti, sa ciljem da ih dovedu u smešan položaj. Onaj ko prvi napravi prvoaprilsku šalu uzvikuje “Aprili-li”. 

Aleksandar Krkobabić