Ako vreme da zeleno svetlo, kreće i setva suncokreta

Pored kukuruza,ovih dana ako vremenski uslovi to dozvole ratari će započeti setvu i suncokreta.Suncokret stvara veliku vegetativnu masu, pa zbog toga zahteva puno vode, jer nedostatak vode je upravo najosetljiviji u vreme oblikovanja glavice i nalivanja semena. Suncoket je dosta otporan na sušu, a za uspešan rast i razvoj potrebno mu je baš puno svetlosti, a rasporedom biljaka i pravilnim sklopom će se osigurati puno svetlosti.

Aleksandar Krkobabić