374 zahteva elektronskim putem za upis mališana u vrtić

Od 1. aprila kada je startovao elektronski upis mališana u objekte predškolske ustanove, na teritoriji Opštine Inđija u prvih sedam dana poslato je ukupno 374 zahteva elektronskim putem. Roditeljima je takođe osim elektronskim putem data mogućnost da dete prijave i dolaskom u objekat predškolske ustanove, gde mogu predati kompletnu dokumentaciju. Inače tokom prošle godine elektronskim putem na teritoriji Opštine Inđija prijavljeno je 707 mališana za upis u predškolske ustanove

Željka Mijalčić