Uređivanje parkova (Video)

Zelene površine u gradskim sredinama od izuzetnog su značaja za zdravlje stanovništva jer predstavljaju pluća grada. Zdravi parkovi doprinose čistijem vazduhu, a za vreme velikih vrućina smanjuju temperaturu u gradovima. Javno komunalno preduzeće „Standard“ Šid započelo je pripremanje parkova za proleće.

Sofija Matić