Plan razvoja Rume do 2030. godine (Video)

Na današnjoj sednici Skupštine Opštine Ruma odbornici su većinom glasova usvojili Plan razvoja Opštine Ruma za narednih skoro deset godina, o kojem je prethodno sprovedena javna rasprava. Plan razvoja Opštine Ruma daje smernice i definiše prioritete razvoja kao i programe koji će biti realizovani. On predstavlja nastavak prethodnog plana koji je prema navodima nadležnih realizovan u visokom procentu.

Novim planom razvoja Opština Ruma je definisala tri pravca razvoja – privredni razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine i očuvanje resursa.

PRIORITETNI CILJEVI OPŠTINE RUMA

1.       UNAPREĐENJE PRIVREDNE DELATNOSTI, RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TURIZMA I STABILNO SNABDEVANJE PIJAĆOM VODOM

2.       POVEĆANJE BROJA USLUGA KOJE PRUŽA DOM ZDRAVLJA I VEĆA OPREMLJENOST OBRAZOVNIH INSTITUCIJA I VEĆA INKLUZIJA MLADIH

3.       POTPUNA PRERADA KOMUNALNIH I INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA, UKLJUČIVANJE U REGIONALNI SISTEM SREM-MAČVA, SPREČAVANJE DALJE SEČE ŠUMA  I STABILNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM I TOPOLOTNOM ENERGIJOM

Plan je izrađen na bazi analize trenutnog stanja u privredi, socijalnim pitanjima, ekonomiji, rekao je načelnik Opštinske uprave koji je ujedno i istakao da je prethodna strategija koja je važila do 2021. godine realizovana u veoma visokom procentu.

 U okviru plana naavode se projekti koje će Opština Ruma realizovati u okviru republičkih i pokrajinskih projekata, dok su sa posebnom pažnjom obrađeni projekti koje će sama opština realizovati.

Plan razvoja Opštine Ruma je sveobuhvatan i sadrži veliki broj projekata za koje će opština dobrim delom, zahvaljujući dobrom privrednom ambijentu, uspeti i sama da isfinansira, ali i uz pomoć viših nivoa vlasti sa kojima je i do sada imala plodonosnu saradnju.

Vesna Samardžija