Odnošenje uginulih životinja

Preuzeta fotografija

Uginule životinje su do sada pored stočnih grobalja vrlo često završavale i na divljim deponijama ili zelenim površinama duž atarskih puteva, ali i centralnih saobraćajnica u pećinačkoj opštini. Ovakav odnos prema animalnom otpadu ne samo da je protivzakonit, nego predstavlja i stalan zdravstveni rizik po stanovništvo jer može biti izvor brojnih zaraznih bolesti, a direktno ugrožava i životnu sredinu.U želji da izađe u susret stočarima i poljoprivrednicima pećinačke opštine, Javno komunalno preduzeće “Sava” uvelo je novu uslugu odnošenja uginulih životinja. Кako nam je rekao direktor ovog preduzeća Željko Milićević, uginule životinje će se odvoziti direktno iz domaćinstva vlasnika, a ova usluga se građanima neće naplaćivati.

Mirjana Stupar