Dve nove usluge socijalne zaštite (Video)

U Sremskoj Mitrovici dostupne su još dve nove usluge socijalne zaštite i su pomoć u kući i lični pratilac. Usluge su licencirane, a namenjene deci o odraslima sa poteškoćama u razvoju i invaliditetima.

Pri Školi za osnovno i srednje obrazovanje “Radivoj Popović” u Sremskoj Mitrovici, danas je u prisustvu gradonačelnice Svetlane Milovanović, načelnika Uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Dražena Riđošića, kao i predstavnika NALEDA svečano otvoren objekat za “Dnevne usluge socijalne zaštite”. Prilikom otvaranja predstavljene su su i dve nove usluge socijalne zaštite – pomoć u kući i lični pratilac.


Usluga lični pratilac je namenjena za decu i učenike sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom, a radi ostvarivanja njihovih osnovnih životnih potreba. Aktivnosti usluge lični pratilac zavise upravo od potreba deteta odnosno učenika i kreću se u okviru uobičajenih aktivnosti kojima se pruža podrška u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima. 

Pomoć pri sanaciji, uređenju i adaptaciji objekta za “Dnevne usluge socijalne zaštite” pružili su Grad Sremska Mitrovica i Kazneno popravni zavod kao izvođač radova, dok su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i NALED pomogli pri opremanju istog.

Što se tiče samih novih usluga socijalne zaštite Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović“ obe su licencirane i obavljaće ih za to osposobljena i akreditovana lica. 

Danka Tufegdžić