Opština Ruma raspisala je Oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima drugog kruga u Opštini Ruma. Rok za podnošenje dokumentacije je 7. april do 15 sati i to putem aplikacije. Parcele koje se nude u zakup uglavnom su manje od jednog hektara, a nekoliko njih je po dva i tri hektara. Javno nadmetanje će biti održano 15. aprila. 

Vesna Samardžija