Aktivnosti voćara i vinogradara

Da posle ratarstva i povrtarstva spomenemo i poslove vinogradara kao i voćara u ovom martu mesecu, koji podižu matičnjake vegetativnih i generativnih podloga. Takođe, što se tiče voćarstva završava se i rezidba polako jabučastih i koštičavih voćnih vrsta. Obavlja se i posao suzbijanja korova u voćnjacima.

Aleksandar Krkobabić