Usvojena nova Strategija (Video)

Danas je održana sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica na kojoj je usvojen Predlog strategije razvoja socijalne zaštite grada za period od 2021. do 2025. godine. Radi se o jednom od najvažnijih dokumenata za Grad Sremska Mitrovica koji se donosi na period od 5 godina.

Većinom odborničih glasova, Sremska Mitrovica danas je dobila novu Strategiju razvoja socijalne zaštite. Strategija je usmerena na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su deca, stari, osobe sa invaliditetom, a između ostalog podrazumeva saradnju civilnog, privatnog i javnog sektora u cilju smanjenja nezaposlenosti i siromaštvo na teritoriji grada.


Prema rečima načelnika Uprave za socijalnu zaštitu Dražena Riđošića, strategija kao jedan od ciljeva ima poboljšanje nivoa već postojećih usluga socijalne zaštite, kao i samo uvođenje novih usluga.

Nacrt dokumenta Strategije socijalne zaštite bio je na javnoj raspravi od 3. do 18. februara, kada je održana i završna debata o istoj. U samoj izradi nacrta strategije učestvovali su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, lokalna samouprava, ustanove socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja, kao i nevladin sektor

Danka Tufegdžić