Usvojen program rada MNU „Ilijanum“

Program rada sa Finansijskim planom Muzeja naivne umetnosti „Ilijanum“ Šid za 2021. godinu usvojen je na 9. sednici Skupštine opštine Šid. Kako kaže direktorka MNU „Ilijanum“, Ljubinka Pantić, ovaj Program rada koncipiran je tako da će sve aktivnosti biti usmerene na obeležavanje 50 godina postojanja Muzeja. Glavni projekat ove godine, kako kažu, biće izdavanje Monografije o prvih 50 godina rada Muzeja.

Pored toga, Muzej nastavlja da se bavi svojim redovnim delatnostima, kao što su prezentacija, očuvanje i zaštita umetničkog fonda Ilije Bašičevića Bosilja. Finansijski plan MNU uskladjen je sa Odlukom o budžetu opštine Šid za 2021. godinu, te je za ovu godinu opredeljeno 14. 381. 000 sredstava, ističe direktorka Muzeja.

Sofija Matić