Ugovori o stipendiranju (Video)


Ugovore o stipendiranju u školskoj 2020/2021. godini danas su u pećinačkoj opštini potpisala dva studenta, dok će ostalima biti poslati na kućnu adresu. Opština Pećinci stipendira 20 studenata, sa po 9 hiljada, i 10 sa po pet hiljada dinara, a studenti dobijaju i troškove prevoza u međumesnom saobraćaju. 

Predsednik Opštine Pećinci Siniša Đokić potpisao je danas Ugovore o stipendiranju u školskoj 2020/2021 godini sa studentima iz pećinačke opštine kao i ugovore o regresiranju troškova prevoza u međumesnom saobraćaju. Studenti kažu da im finansijska podrška opštine mnogo znači i da će je iskoristiti za nabavku udžbenika i ostale potrebe studiranja.

Pravo na stipendije po redovnom postupku u Opštini Pećinci ostvarilo je 20 studenata, u iznosu od 9. 000 dinara, dok je 10 akadamaca ostvarilo pravo u stanju socijalne potrebe, u iznosu od po pet hiljada dinara

Pravo na troškove prevoza ostvarilo je 55 studenata, a iznos troškova prevoza koji se isplaćuje studentima je po 3 hiljade dinara.

Mirjana Stupar