Turistički info punkt

Turistička organizacija Opštine Pećinci dobila je sredstva za realizaciju projekta “Unapređenje turističke ponude Srema izradom projektne dokumentacije turističkog info punkta u Ogaru sa projektom turističke saobraćajne signalizacije Opštine Pećinci”. U pitanju je projekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu Opštine Pećinci, rekla je direktorka Turističke organizacije Pećinci, Ljubica Bošković. 

Mirjana Stupar