Subvencionisanje kamate kredita (Video)


Grad Sremska Mitrovica za sve preduzetnike priprema još jedan paket pomoći čiji javni poziv se očekuje u martu. Javni poziv grad će uputiti prema bankarskom sektoru, a sa izabranom bankom koja da najbolje uslove sklopiće se ugovor. Time će lokalna samouprava subvencionisati kamate kratkoročnih kredita preduzetnicima, istakao je zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice Petar Samardžić.

Danijela Đaković