Promocija digitalne aplikacije Agrolife

U sredu, 24. februara, u velikoj sali Kulturnog centra u Inđiji zakazana je obuka poljoprivrednika za korišćenje aplikacije za upravljanje zemljištem i podataka sa meteo stanica. U pitanju je digitalna aplikacija Agrolife, koja je besplatna i pomoću nje poljoprivrednici će lakše upravljati zakupljenim zemljištem. U praćenje je uključeno i zdravstveno stanje kultura na pojedinačnim parcelama i razvoj infekcija koje mogu uticati na kvalitet proizvodnje.

Mirjana Stupar