Prihrana za što bolji prinos (Video)

Vreme bi se reklo bi se konačno dogovorilo sa pšenicom. Uslovi su idealni. Kiša je stala, temperatura je pala ispod nule. A ratari su izašli na svoje useve kako bi obavili jedan od glavnih agrotehničkih poslova, a to je prihrana. Đubriva koja ratari najčešće koriste su svakako urea i an.