Nabavka 44 nova kontejnera za vikend zone (Video)

Breskvik Čortanovci, među najkritičnijim tačkama kada je odlaganje otpada u pitanju. Blizina vikend naselja dovela je do toga da se otpad nalazi u krugu od 50 metara od kontejnera. Kako bi se načinio jos jedan u nizu koraka za rešavanje problema bacanja otpada JKP Komunalac Inđija i lokalna samouprava nabaviće dodatna 44 kontejnera koja će biti postavljena na svim lokacijama gde se odlaže velika količina otpada.

U ovoj zoni Breskvika postavljeno je 7 kontejnera, oni su samo pola sata pre ovog snimanja ispražnjeni, a otpad ostavljen pored kontejnera pokupljen. Oni koji svakodnevno prolaze ovuda zaticali su ostavljn nameštaj, belu tehniku, sut, uginule životinje i ogromne količine otpada iz domaćinstava.

JKP Komunalac ovu lokaciju smatra jednu od najkriticnijih kada je nepropisno odlaganje otpada u pitanju. Molbe, apeli upozorenja nisu davali rezultate, pa se Komunalac opredelio za nabavku novih kontejnera.


Najredovniji u odlaganju otpada pored mesta predviđenog za to, kako meštani kažu, su vikendaši. Kako bi se njima izašlo u susret ali i sprečilo dalje bacanje otpada van mesta koje je za to predviđeno obezbeđeni su kontejneri. I pored toga rukovodstvo LS apeluje na meštane ali i vikendaše da svoj otpad odlažu odgovornije.

Na teritoriji Opštine Inđija 7.250 vikendica je zvanično u sistemu Poreske uprave. Njihov otpad završi na ovoj lokaciji, odvoženje vrši Komunalac, a nadzor i kontrolu vrši odeljenje za inspekcijske poslove.

Željka Mijalčić