Za bolji život mladih

Na poslednjoj sednici Skupstine opštine Orig usvojen je Lokalni akcioni plan za mlade za period od 2021. Do 2024. godine. “Opština Irig kao jedinica lokalne samouprave opredelila se za aktivniju brigu o mladima, aktiviranjem Kancelarije za mlade i izradom LAP-a za mlade i to je osnova da se motivišu mladi za bolji doprinos sprovodjenju omladinske politike”, navodi u svojoj pozdravnoj reči predsednik Opštine Tihomor Stojaković. Glavni ciljevi u LAP-u tiču se bolje informisanosti mladih, bezbednosti,  obrazovanja, zapošljavanja, kulture i slobodnog vremena mladih, zdravlja, kao i rada sa osetljivim grupama.

Vesna Samardžija