Danas sednica Skupštine opštine Šid

Danas se održava 9. sednica Skupštine opštine Šid na kojoj će između ostalog biti usvojen izveštaj rada mesnih zajednica za 2020. godinu, kao i program rada sa finansijskim planom MNU “Ilijanum” za 2021. godinu. Takođe jedna od bitnih tačaka je imenovanje Komisije za sprovođenje komesacije zemljišta u opštini Šid, kao i imenovanje Nadzornog odbora Zavoda za urbanizam. 

Sofija Matić