preuzeta fotografija

Kukuruz je trgovan u rasponu od 22,00 do 22,50 din/kg bez PDV-a, dok su ugovori za kukuruz isporučen u luku zaključivani od 22,80 do 22,90 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,15 din/kg bez PDV-a (24,36 din/kg bez PDV-a), što je gotovo nepromenjeno u odnosu na prethodnu nedelju. Bez obzira na trenutnu stagnaciju, cene Kukuruza su na rekordno visokom nivou. Prošle godine cena kukuruza u istom periodu je iznosila 15,70 din/kg. U poređenju sa trenutnom cenom, viša je za 43,31%.Pšenica je trgovana po 23,30 din/kg bez PDV-a (25,63 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak pšenica je minimalno odstupala za -0,85%. Krajem nedelje ponuda pšenice je bila na nižim cenama od realizovanih.
Soja je takođe zadržala stabilan cenovni nivo uz minimalno odstupanje. Sojinim zrnom se trgovalo od 59,50 do 60,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 59,75 din/kg bez PDV-a (65,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena je niža za 0,34%. Suncokretova sačma sa min. 33% proteina je trgovana po 34,00 din/kg bez PDV-a (40,80 din/kg sa PDV-om).