Za petak, 22. januar u deset časova zakazana je 7. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica. Na sednici će poslanici razmatrati o sedam tačaka dnevnog reda, a između ostalog i o razvojnom planu Predškolske ustanove “Pčelica”, zatim o programu poslovanja Agencije za ruralni razvoja grada, kao i o predlogu odluke o određivanju putnih pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada. Jedna od tačaka dnevnog reda su i zbori i imenovanja.

Danka Tufegdžić