Opština Ruma nakon izgradnje novih kotlarnica i prelaska sa mazuta na gas, kao i sadnje zelenila, nastavlja sa ulaganjima u zaštitu životne sredine. Tako je za ovu godinu najavljen početak izgradnje prečistača otpadnih voda.

Opština Ruma u novoj 2021. godini trebalo bi da dobije novi prečistač otpadnih voda, što građani u velikoj meri podržavaju, smatrajući da se tako dodatno doprinosi očuvanju životne sredine.

Opština Ruma pripremila je tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja, a sredstva za realizaciju investicije obezbeđena su od viših nivoa vlasti.

Obrazlažući ovaj projekat na sednici Skupštine Opštine Ruma na kojoj je usvajen budžet opštine, predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić rekao je da je vrednosti projekta 14,5 miliona evra.

On je tom prilikom podsetio da Opština Ruma nema prečistač otpadnih voda od  2003. godine i najavio da je rok za izgradnju prečistača tri godine.

Vesna Samardžija