Respored imunizacije

Raspored imunizacije po selima od 27.01.2021. je sledeći:

27.01.2021.god u Bosutu (za Sr. Raču i Bosut)

28.01.2021. god. u Manđelosu (za Manđelos, Šišatovac i Ležimir)

29.01.2021. god. u Ravnju (za Ravnje, Zasavicu I i II)

30.01.2021. god. u Radenkoviću za Radenković

Takođe, od 26.01.2021. god (Utorak) kao redovni punktovi uspostavljaju se u sledećim zdravstvenim ambulantama:

1. Kuzmin

2. Martinci

3. Čalma (ponedeljak, sreda, petak)

4. Divoš (utorak, četvrtak)

5. Veliki Radinci

6. Šašinci (ponedeljak, sreda, petak)

7. Jarak (utorak, četvrtak)


Radno vreme punktova je svakim danom od 08-15h.

Punktovi u zdravstvenim ambulantama IV, V, VI, Laćarku i Salašu Noćajskom rade po ustaljenom režimu.