Regularno radno vreme muzeja “Ilijanuma”

Muzej naivne umestnosti “Ilijanum” u Šidu vratio se na regularno radno vreme kada je pandemija počela da jenjava. Muzej sada radi od 8 do 18 časova, kao i pre pandemije, a broj posetilaca unutar muzeja je ograničen na dva čoveka po prostoriji kako bi se izbeglo fizičko susretanje.