Radovi na deponiji

Preuzeta fotografija

Javno komunalno preduzeće „Sava“ završilo je krajem prošle godine radove na sanaciji mesne deponije u Brestaču. Po rečima direktora ovog preduzeća Željka Milićevića, JКP „Sava“ kontinuirano radi na sanaciji mesnih i divljih deonija na teritoriji pećinačke opštine.

„Od početka pandemije radimo u otežanim uslovima, jer smo sa ograničenim brojem zaposlenih preuzeli na sebe i dodatne obaveze u borbi protiv širenja korona virusa, ali i dalje obavljamo svoje redovne aktivnosti i koliko god smo u mogućnosti radimo na sanaciji i uređenju deponija. Najveći problem sa uređenjem deponija su nesavesni građani, koji odmah nakon sanacije divlje deponije ponovo nastavljaju da tu bacaju smeće, iako u svim naseljima naše opštine postoji usluga odnošenja smeća“ – izjavio je Milićević.