Pripreme za sadnju voća

Što se tiče voćara i vinogradara, tokom ovih hladnih zimskih dana, izvodi se  zimska rezidba i sadi se voće. Plodovi u skladištu se pregledaju i klasiraju. Obavljaju se pripreme za izvođenje radova u voćnjaku tokom zime, proleća pa i leta. Pod ovim pripremama podrazumeva se utvrđivanje i nabavka potrebnih mineralnih i organskih đubriva, sredstava za zaštitu, herbicida, voćnog semena, podloga, kalem-grančica, reznica i sadnica. Popravlja se mehanizacija, alat i ambalaža.

Aleksandar Krkobabić