Porez na imovinu u 2021.

Prilikom određivanja poreza na imovinu za ovu godinu u opštini Ruma uvedene su novine, od kojih se najvažnija tiče razvrstavanja pomoćnih objekata u istu grupu sa garažama.

Za pomoćne objekte primenjivaće se prosečna cena po metru kvadratnom garaže ili garažnih mesta prema važećoj odluci. Kako se navodi na sajtu opštine Ruma, do kraja januara obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige dužni su da podnesu prijave za pomoćne objekte i sve druge promene od značaja za utvrđivanje obaveze poreza na imovinu.

Vesna Samardžija