Planovi Opštine za 2021. godinu


Planovi Opštine Pećinci za 2021. godinu su ambiciozni. U planu je izgradnja kanalizacionih mreža u Obrežu, Deču, Popincima i Brestaču, kao i dogradnja kanalizacionog prečistača u Pećincima. U planu je i zamena azbestnih cevi u vodovodnim mrežama u Šimanovcima, Sremskim Mihaljevcima i Prhovu, kao i rekonstrukcija puta Šimanovci – Ašanja, najavio je predsednik Opštine Pećinci Siniša Đokić.