Ove godine bez dodele Svetosavske povelje (Video)

Gradska uprava za obrazovanje predložila je odboru za dodelu diploma da se ove godine ne dodele Svetosavske nagrade za najuspešnije rezultate i ostvarenja učenika na teritoriji grada Sremska Mitrovica. S obzirom da se većina takmičenja nije održala zbog epidemiološke situacije, doneta je odluka da se dodela Svetosavske povelje prebaci za narednu godinu, onjašnjava načelnik Zoran Đurić.