Odluke za studente

Opština Pećinci objavila je odluke o dodeli studentskih stipendija sa listama studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, kao i odluke o regresiranju troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju, sa listama studenata koji su ostvarili pravo na sredstva na regresiranje putnih troškova za školsku 2020/2021. godinu.

Mirjana Stupar