Juče preko 100 poziva u Kol centru

U toku jučerašnjeg dana Kol centru za informacije o masovnoj imunizaciji protiv virusa kovid 19 pri Kancelarije za mlade Grada Sremska Mitrovica upućeno je114 poziva. Kol centar oformljen je početkom nedelje, a trenutno je za rad u njemu angažovano 12 volontera Kancelarije. Kol centru do sada je upućeno preko 500 poziva, a rad istog nadgleda koordinatorka dr Neda Dumanović Šavija.

Danka Tufegdžić