Elektronska izložba slika Save Šumanovića

Preuzeta fotografija

Ove godine obeležava se 125. godišnjica rođenja jednog od najznačajnijih slikara srpske umetnosti – Save Šumanovića. Ovim povodom Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Izložba se može pogledati do 28. januara u javnom katalogu Biblioteke i na njenom sajtu.

Sofija Matić