Drugačija organizacija rada

Imunizacija u pećinačkoj opštini u Domu zdravlja “Dr Dragan Funduk” iziskivala je, sasvim drugačiju organizaciju rada u ovoj ustanovi i preraspodelu lekarskih ekipa na terenu.Кako nam je rekla direktorka ove ustanove Dubravka Cvetković Mićić prema instrukciji Zavoda za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja neophodne su bile dve lekarske ekipe koje će raditi samo vakcinaciju protiv Covid-19. Međutim, zbog velikog broja prijavljenih građana za vakcinaciju, u prostoru pedijatrije određenom za vakcinaciju rade tri lekarske ekipe.