Anketiranje o životu mladih

Kancelarija za mlade Opštine Irig trenutno sprovodi anketu među stanovništvom  o životu i mogućnostima mladih u Opštini Irig. Anketu mogu da popune svi putem linka koji se nalazi na zvaničnoj fejsbuk stranici Opštine Irig, a kako se navodi, anketa je anonimna, i prikupljeni podaci će biti isključivo korišćeni za izradu strategije i plana rada Kancelarije za mlade Opštine Irig.

Vesna Samardžija