Ako se ne očisti sneg sa trotoara kazne i do 100.000 dinara (Video)

Odeljenje za inspekcije poslove Opštine Šid kontrolisaće da li se redovno uklanja sneg sa trotoara. Prema ranije donetoj opštinskoj odluci održavanje javnih površina u zimskom periodu obavljaju vlasnici, odnosno zakupci stambenih i poslovnih objekata.  Za one koji se ne pridržavaju odluke predviđena je prekršajna odgovornost, ali i novčana kazna koja je u rasponu od 10 hiljada do 100 hiljada dinara.