Rebalans i sredstva za Dom JNA (Video)

Opština Ruma na poslednjoj sednici Skupštine Opštine usvojila je prvi ovogodišnji rebalans budžeta čime je ukupan obim budžeta smanjen za 149 miliona dinara, a kroz rebalans su obezbeđena dodatna sredstva u iznosu od 24 miliona za projekat rekonstrukcije zgrade Doma vojske.

Do prvog rebalansa budžeta Opštine Ruma došlo je zbog smanjenja usklađivanja prihoda i primanja sa rashodima i izdacima, te nakon rebalansa ukupan obim sredstava opštinskog budžeta iznosi dve milijarde 351 milion dinara.

Kod ostalih prihoda do smanjenja je došlo kod zakupa poljoprivednog državnog zemljišta i dela dobiti javnih preduzeća. Takođe, rebalansom su promenjeni i iznosi rashoda.

Posebno je istaknutno dobro punjenje budžeta, kao i činjenica da se on najviše puni od poreza na zarade, poreza na imovinu i od transfera.

Zahvaljujći takvom budžetu realizovanis u svi kapitalni rpojekti planirani za ovu godinu, a to su rekonstrukcija ulica 15. maj i 15.avgust kao i izgadnja kotlarnica Tivol i Solidarnost. Rebalansom su obezbeđena sredstva i za treći važan projekat, a to je rekonsturkcija Doma JNA.

 Prilikom donošenja odluke istaknuto je da je na realizaicju planova najviše uticala neplanirana situacija sa korona virusom, ali da je dobro što je opština uspela sve da isfinansira bez zaduživanja.