Budžet na dnevnom redu

Za petak u deset časova zakazana je i sednica Skupštine Opštine Irig, na kojoj će biti razmatrano 14 tačaka dnevnog reda, od kojih se najvažnije tiču budžeta za ovu i narednu godinu. Naime, odbornici bi trebalo da donesu Odluku o drugom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i odluku o budžetu za narednu godinu.

Takođe biće razmatran i kadrovski plan Opštinske uprave, kao i plan i program rada JP Komunalac Irig i tačka izbori i imenovanja.

Vesna Samardžija