Soja stigla do 51,50 dinar, kukuruz 19,70 dinara

preuzeta fotografija

Kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo. Ugovori za kukuruz su zaključivani po 19,70 din/kg bez PDV-a, dok su ugovori sa povišenom vagom od 16% do 19% zaključivani u opsegu od 16, 50 do 17, 30 din/kg bez PDV-a.

U odnosu na prethodnu sedmicu cena je viša za 0,32%.

Milinari su idalje kupci na tržištu pšenice, međutim tražnja po 21,50 din/kg bez PDV-a nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora, odnosno pšenica beleži odsustvo iz trgovanja.

Soja pod pritiskom desavanja na ino tržištima nastavlja da beleži pozitivne trendove, sojino zrno je trgovano u cenovnom rasponu od 49, 50 do 51, 50 din/kg bez PDV-a. Pondenisana cena iznosila je 50, 16 din/kg bez PDV-a ili 55, 17 din/kg sa PDV-om, što predstavlja rast od 4, 13 % u odnosu na prethodnu sedmicu.

Sojina sačma je trgovana po jedinstvenoj ceni od 52 din/kg bez PDV-a, ili 62,40 din/kg sa PDV-om.