Podrška prelasku sa mazuta na gas (Video)

Prilikom posete opštini Ruma ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović obišla je zajedno sa predsednikom opštine Ruma novoizgrađenu kotlarnicu „Solidarnost“ kod Doma zdravlja i tom prilikom istakla da se kroz ovaj projekat vidi da Opština Ruma vodi računa o zaštiti životne sredine i obećala dalju podršku lokalnom rukovodstvu od strane Ministarstva.

Izgadnjom novih kotalrnica u Rumi, kotlarnice Tivol i kotlarnice Solidarnost Ruma je mnogo uradila na polju zaštite životne sredine, jer je sa mazuta prešla na ekološki daleko prihvatljiviji gas. Time j pokazala visoku ekološku svest ali i odgovornost prema životnoj sredini, rekla je prilikom posete Rumi ministarka za zaštitu životne Sredine Irena Vujović.

Istaknuto je i da je izgradnja obe kotlarnice finansirana iz sopstvenih sredstava Opštine Ruma, a s obzirom na važnost takvih projekata, u Minsitarstvu obećavaju podršku za potpuni prelazak na gas.

Izgradnjom kotlarnica Ruma je skoro u potpunosti prešla na gas kao energent za grejanje stanova i poslovnih prostora, građanis u dobili stabilno grejanje,a  očekuje se i da će se stabilizovati poslovanje Stambenog, koje je zbog starih kotlarnica trpelo gubitke. A izgradnu sve kotlarnice iz opštinske kase izdvojeno je 240 miliona dinara.